ΣΕΙΡΑ Κ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ

 • Εξωτερική διάσταση: 63x54cm
 • Εσωτερική διάσταση: 50x37cm
 • Ισχύς: 14,86KW
 • Εξωτερική διάσταση: 73x54cm
 • Εσωτερική διάσταση: 60x37cm
 • Ισχύς: 14,96KW
 • Εξωτερική διάσταση: 83x54cm
 • Εσωτερική διάσταση: 70x37cm
 • Ισχύς: 15,96KW

Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ – ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία φυσικής ενέργειας με δευτερογενή καύση
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2471%
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 251°C
  • Βαθμός απόδοσης: 77,64% 
  • Κατανάλωση ξύλου: 1,08kg/h έως 1,46kg/h
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 200mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ – ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ είναι διαθέσιμα                                και σε αερόθερμη έκδοση με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:                                  Βεντιλατέρ εφαπτόμενης ροής – cross flow 450m³/h και ψηφιακός πίνακας ελέγχου.