ΣΕΙΡΑ Κ1 - ΙΣΙΟ

 • Εξωτερική διάσταση: 70x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 60x50cm
 • Ισχύς: 11,69KW
 • Εξωτερική διάσταση: 80x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 70x50cm
 • Ισχύς: 14,64KW
 • Εξωτερική διάσταση: 90x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 80x50cm
 • Ισχύς: 16,87KW
 • Εξωτερική διάσταση: 100x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 90x50cm
 • Ισχύς: 17,17KW
 • Εξωτερική διάσταση: 110x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 100x50cm
 • Ισχύς: 23,97KW

Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ1 – ΙΣΙΟ έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία φυσικής ενέργειας με δευτερογενή καύση
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2370%
  • Αυτόματο κλαπέτο (damper) καπναερίων
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 253°C
  • Βαθμός απόδοσης: 77,70% 
  • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
  • Διατομή 2 αεραγωγών: Φ 125mm
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ1 – ΙΣΙΟ είναι διαθέσιμα                                            και σε αερόθερμη έκδοση με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:                                    Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης 730m³/h και ψηφιακός πίνακας ελέγχου.

ΣΕΙΡΑ Κ1 - ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ

 • Εξωτερική διάσταση: 70x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 60x50cm
 • Ισχύς: 11,69KW
 • Εξωτερική διάσταση: 80x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 70x50cm
 • Ισχύς: 14,64KW
 • Εξωτερική διάσταση: 90x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 80x50cm
 • Ισχύς: 16,87KW
 • Εξωτερική διάσταση: 100x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 90x50cm
 • Ισχύς: 17,17KW
 • Εξωτερική διάσταση: 110x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 100x50cm
 • Ισχύς: 23,97KW

Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ1 – ΚΔ/ΚΑ έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία φυσικής ενέργειας με δευτερογενή καύση
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2370%
  • Αυτόματο κλαπέτο (damper) καπναερίων
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 253°C
  • Βαθμός απόδοσης: 77,70% 
  • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
  • Διατομή 2 αεραγωγών: Φ 125mm
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ1 – ΚΔ/ΚΑ είναι διαθέσιμα                                        και σε αερόθερμη έκδοση με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:                                    Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης 730m³/h και ψηφιακός πίνακας ελέγχου.

ΣΕΙΡΑ Κ1 - PRISMA

 • Εξωτερική διάσταση: 70x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 60x50cm
 • Ισχύς: 11,69KW
 • Εξωτερική διάσταση: 80x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 70x50cm
 • Ισχύς: 14,64KW
 • Εξωτερική διάσταση: 90x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 80x50cm
 • Ισχύς: 16,87KW
 • Εξωτερική διάσταση: 100x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 90x50cm
 • Ισχύς: 17,17KW
 • Εξωτερική διάσταση: 110x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 100x50cm
 • Ισχύς: 23,17KW

Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ1 – P έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία φυσικής ενέργειας με δευτερογενή καύση
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2370%
  • Αυτόματο κλαπέτο (damper) καπναερίων
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 253°C
  • Βαθμός απόδοσης: 77,70% 
  • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
  • Διατομή 2 αεραγωγών: Φ 125mm
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ1 – P είναι διαθέσιμα                                                      και σε αερόθερμη έκδοση με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:                                      Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης 730m³/h και ψηφιακός πίνακας ελέγχου.

ΣΕΙΡΑ Κ1 - ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ

 • Εξωτερική διάσταση: 70x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 60x50cm
 • Ισχύς: 11,69KW
 • Εξωτερική διάσταση: 80x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 70x50cm
 • Ισχύς: 14,64KW
 • Εξωτερική διάσταση: 90x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 80x50cm
 • Ισχύς: 16,87KW

Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ1 – ΠΙ έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία φυσικής ενέργειας με δευτερογενή καύση
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2370%
  • Αυτόματο κλαπέτο (damper) καπναερίων
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 253°C
  • Βαθμός απόδοσης: 77,70% 
  • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
  • Διατομή 2 αεραγωγών: Φ 125mm
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ1 – ΠΙ είναι διαθέσιμα                                                 και σε αερόθερμη έκδοση με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:                                  Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης 730m³/h και ψηφιακός πίνακας ελέγχου.