ΣΕΙΡΑ Κ2 - ΙΣΙΟ

 • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2370%
 • Βαθμός απόδοσης: 77,70% έως 82,16% με κλειστό κλαπέτο (damper)
 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 63x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 52x50cm
 • Ισχύς: 14,5KW
 • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2370%
 • Βαθμός απόδοσης: 77,70% έως 82,16% με κλειστό κλαπέτο (damper)
 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 73x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 62x50cm
 • Ισχύς: 19,27KW
 • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2471%
 • Βαθμός απόδοσης: 77,63% έως 82,16% με κλειστό κλαπέτο (damper)
 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 7,8kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 75x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 65x50cm
 • Ισχύς: 17,61KW
 • Διατίθεται σε μήκη παραγωγής από 75cm έως και 184cm

 • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2471%
 • Βαθμός απόδοσης: 77,63% έως 82,16% με κλειστό κλαπέτο (damper)
 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 7,8kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 85x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 70x50cm
 • Ισχύς: 19,61KW
 • Διατίθεται σε μήκη παραγωγής από 75cm έως και 184cm
 • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2471%
 • Βαθμός απόδοσης: 77,63% έως 82,16% με κλειστό κλαπέτο (damper)
 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 7,8kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 90x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 75x50cm
 • Ισχύς: 21,64KW
 • Διατίθεται σε μήκη παραγωγής από 75cm έως και 184cm

Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ2 – ΙΣΙΟ έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία φυσικής ενέργειας με δευτερογενή καύση
  • Αυτόματο κλαπέτο (damper) καπναερίων
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 253°C
  • Διατομή 2 αεραγωγών: Φ 125mm
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ2 – ΙΣΙΟ είναι διαθέσιμα                                            και σε αερόθερμη έκδοση με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:                                Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης 730m³/h και ψηφιακός πίνακας ελέγχου.

ΣΕΙΡΑ Κ2 - ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ

 • Εξωτερική διάσταση: 75x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 65x50cm
 • Ισχύς: 17,61KW
 • Εξωτερική διάσταση: 85x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 70x50cm
 • Ισχύς: 19,61KW
 • Εξωτερική διάσταση: 90x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 75x50cm
 • Ισχύς: 21,64KW

Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ2 – ΚΔ/ΚΑ έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία φυσικής ενέργειας με δευτερογενή καύση
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2471%
  • Αυτόματο κλαπέτο (damper) καπναερίων
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 253°C
  • Βαθμός απόδοσης: 77,63% έως 82,16% με κλειστό κλαπέτο (damper)
  • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 7,8kg/h
  • Διατομή 2 αεραγωγών: Φ 125mm
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ2 – ΚΔ/ΚΑ διατίθενται σε μήκη παραγωγής             από 75cm έως και 144cm και σε αερόθερμη έκδοση με επιπρόσθετα  χαρακτηριστικά:                                                                                            Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης 730m³/h και ψηφιακός πίνακας ελέγχου.

ΣΕΙΡΑ Κ2 - PRISMA

 • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2370%
 • Βαθμός απόδοσης: 77,70% έως 82,16% με κλειστό κλαπέτο (damper)
 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 63x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 55x50cm
 • Ισχύς: 14,64KW
 • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2370%
 • Βαθμός απόδοσης: 77,70% έως 82,16% με κλειστό κλαπέτο (damper)
 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 73x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 62x50cm
 • Ισχύς: 19,23KW
 • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2471%
 • Βαθμός απόδοσης: 77,63% έως 82,16% με κλειστό κλαπέτο (damper)
 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 7,8kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 75x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 62x50cm
 • Ισχύς: 17,61KW
 • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2471%
 • Βαθμός απόδοσης: 77,63% έως 82,16% με κλειστό κλαπέτο (damper)
 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 7,8kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 85x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 72x50cm
 • Ισχύς: 19,61KW
 • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2471%
 • Βαθμός απόδοσης: 77,63% έως 82,16% με κλειστό κλαπέτο (damper)
 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 7,8kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 90x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 75x50cm
 • Ισχύς: 21,64KW

Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ2 – P έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία φυσικής ενέργειας με δευτερογενή καύση
  • Αυτόματο κλαπέτο (damper) καπναερίων
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 253°C
  • Διατομή 2 αεραγωγών: Φ 125mm
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ2 – P είναι διαθέσιμα                                                    και σε αερόθερμη έκδοση με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:                                  Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης 730m³/h και ψηφιακός πίνακας ελέγχου