ΣΕΙΡΑ Κ3 - ΙΣΙΟ

 • Εξωτερική διάσταση: 82x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 70x50cm
 • Ισχύς: 12,09KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Εξωτερική διάσταση: 92x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 80x50cm
 • Ισχύς: 12,09KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ3 – ΙΣΙΟ έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία φυσικής ενέργειας με δευτερογενή καύση
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2471%
  • Αυτόματο κλαπέτο (damper) καπναερίων
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 253°C
  • Βαθμός απόδοσης: 77,63% έως 82,16% με κλειστό κλαπέτο (damper)
  • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 7,8kg/h
  • Διατομή 2 αεραγωγών: Φ 125mm
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ3 – ΙΣΙΟ είναι διαθέσιμα και σε αερόθερμη έκδοση με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:                                                    Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης 730m³/h και ψηφιακός πίνακας ελέγχου.

ΣΕΙΡΑ Κ3 - ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ

 • Εξωτερική διάσταση: 82x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 70x50cm
 • Ισχύς: 12,64KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Εξωτερική διάσταση: 92x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 80x50cm
 • Ισχύς: 12,64KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ3 – ΚΔ/ΚΑ έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία φυσικής ενέργειας με δευτερογενή καύση
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2471%
  • Αυτόματο κλαπέτο (damper) καπναερίων
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 253°C
  • Βαθμός απόδοσης: 77,63% έως 82,16% με κλειστό κλαπέτο (damper)
  • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 7,8kg/h
  • Διατομή 2 αεραγωγών: Φ 125mm
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ3 – ΚΔ/ΚΑ είναι διαθέσιμα και σε αερόθερμη έκδοση με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:                                                   Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης 730m³/h και ψηφιακός πίνακας ελέγχου.

ΣΕΙΡΑ Κ3 - PRISMA

 • Εξωτερική διάσταση: 82x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 70x50cm
 • Ισχύς: 12,87KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Εξωτερική διάσταση: 92x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 80x50cm
 • Ισχύς: 12,87KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ3 – P έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία φυσικής ενέργειας με δευτερογενή καύση
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2471%
  • Αυτόματο κλαπέτο (damper) καπναερίων
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 253°C
  • Βαθμός απόδοσης: 77,63% έως 82,16% με κλειστό κλαπέτο (damper)
  • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 7,8kg/h
  • Διατομή 2 αεραγωγών: Φ 125mm
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ3 – P είναι διαθέσιμα και σε αερόθερμη έκδοση με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:                                                                                        Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης 730m³/h και ψηφιακός πίνακας ελέγχου.

ΣΕΙΡΑ Κ3 - ΤΡΙΩΝ ΟΨΕΩΝ

 • Εξωτερική διάσταση: 72x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 60x50cm
 • Ισχύς: 12,09KW
 • Εξωτερική διάσταση: 82x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 70x50cm
 • Ισχύς: 12,64KW
 • Εξωτερική διάσταση: 92x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 80x50cm
 • Ισχύς: 12,87KW

Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ3 – ΤΡ έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία φυσικής ενέργειας με δευτερογενή καύση
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2370%
  • Αυτόματο κλαπέτο (damper) καπναερίων
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 253°C
  • Βαθμός απόδοσης: 77,70% 
  • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
  • Διατομή 2 αεραγωγών: Φ 125mm
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ3 – ΤΡ είναι διαθέσιμα και σε αερόθερμη έκδοση με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:                                                                            Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης 730m³/h και ψηφιακός πίνακας ελέγχου