ΣΕΙΡΑ Κ4 - ΙΣΙΟ

 • Εξωτερική διάσταση: 94x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 80x50cm
 • Ισχύς: 34,17KW
 • Εξωτερική διάσταση: 104x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 90x50cm
 • Ισχύς: 34,27KW
 • Εξωτερική διάσταση: 114x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 104x50cm
 • Ισχύς: 34,17KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Εξωτερική διάσταση: 124x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 114x50cm
 • Ισχύς: 34,12KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ4 – ΙΣΙΟ έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία φυσικής ενέργειας με δευτερογενή καύση
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2471%
  • Αυτόματο κλαπέτο (damper) καπναερίων
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 253°C
  • Βαθμός απόδοσης: 77,63% έως 82,16% με κλειστό κλαπέτο (damper)
  • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 7,8kg/h
  • Διατομή 4 αεραγωγών: Φ 125mm
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ4 – ΙΣΙΟ διατίθενται σε μήκη παραγωγής             από 75cm έως και 184cm και σε αερόθερμη έκδοση με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:                                                                                            Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης 1000m³/h και ψηφιακός πίνακας ελέγχου.

ΣΕΙΡΑ Κ4 - ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ

 • Εξωτερική διάσταση: 94x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 80x50cm
 • Ισχύς: 34,53KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Εξωτερική διάσταση: 104x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 90x50cm
 • Ισχύς: 34,5KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Εξωτερική διάσταση: 114x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 105x50cm
 • Ισχύς: 27,64KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Εξωτερική διάσταση: 124x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 115x50cm
 • Ισχύς: 27,53KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ4 – ΚΔ/ΚΑ έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία φυσικής ενέργειας με δευτερογενή καύση
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2471%
  • Αυτόματο κλαπέτο (damper) καπναερίων
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 253°C
  • Βαθμός απόδοσης: 77,63% έως 82,16% με κλειστό κλαπέτο (damper)
  • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 7,8kg/h
  • Διατομή 4 αεραγωγών: Φ 125mm
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ4 – ΚΔ/ΚΑ διατίθενται σε μήκη παραγωγής             από 75cm έως και 144cm και σε αερόθερμη έκδοση με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:                                                                                            Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης 1000m³/h και ψηφιακός πίνακας ελέγχου.

ΣΕΙΡΑ Κ4 - PRISMA

 • Εξωτερική διάσταση: 96x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 82x50cm
 • Ισχύς: 34,53KW
 • Εξωτερική διάσταση: 104x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 92x50cm
 • Ισχύς: 34,55KW

Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ4 – P έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία φυσικής ενέργειας με δευτερογενή καύση
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2471%
  • Αυτόματο κλαπέτο (damper) καπναερίων
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 253°C
  • Βαθμός απόδοσης: 77,63% έως 82,16% με κλειστό κλαπέτο (damper)
  • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 7,8kg/h
  • Διατομή 4 αεραγωγών: Φ 125mm
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ4 – P είναι διαθέσιμα                                                  και σε αερόθερμη έκδοση με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:                                    Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης 1000m³/h και ψηφιακός πίνακας ελέγχου.p

ΣΕΙΡΑ Κ4 - ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ

 • Εξωτερική διάσταση: 88x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 72x50cm
 • Ισχύς: 18,53KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Εξωτερική διάσταση: 98x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 80x50cm
 • Ισχύς: 24,53KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Εξωτερική διάσταση: 108x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 90x50cm
 • Ισχύς: 28,36KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ4 – ΠΙ έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία φυσικής ενέργειας με δευτερογενή καύση
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2529%
  • Αυτόματο κλαπέτο (damper) καπναερίων
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 255°C
  • Βαθμός απόδοσης: 77,58% έως 82,16% με κλειστό κλαπέτο (damper)
  • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 7,02kg/h
  • Διατομή 2 αεραγωγών: Φ 125mm
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ4 – ΠΙ διατίθενται σε μήκη παραγωγής από 88cm έως και 148cm και σε αερόθερμη έκδοση με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:            Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης 1000m³/h και ψηφιακός πίνακας ελέγχου.Ι

ΣΕΙΡΑ Κ4 - ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ

 • Εξωτερική διάσταση: 84x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 72x50cm
 • Ισχύς: 18,53KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Εξωτερική διάσταση: 94x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 80x50cm
 • Ισχύς: 24,53KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Εξωτερική διάσταση: 104x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 90x50cm
 • Ισχύς: 28,36KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ4 – Δ έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία φυσικής ενέργειας με δευτερογενή καύση
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2529%
  • Αυτόματο κλαπέτο (damper) καπναερίων
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 255°C
  • Βαθμός απόδοσης: 77,58% έως 82,16% με κλειστό κλαπέτο (damper)
  • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 7,02kg/h
  • Διατομή 2 αεραγωγών: Φ 125mm
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ4 – Δ διατίθενται σε μήκη παραγωγής  από 84cm έως και 184cm και σε αερόθερμη έκδοση με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:            Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης 1000m³/h και ψηφιακός πίνακας ελέγχου.

ΣΕΙΡΑ Κ4 - ΤΡΙΩΝ ΟΨΕΩΝ

 • Εξωτερική διάσταση: 88x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 72x50cm
 • Ισχύς: 18,53KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Εξωτερική διάσταση: 98x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 80x50cm
 • Ισχύς: 24,53KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Εξωτερική διάσταση: 108x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 90x50cm
 • Ισχύς: 28,36KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ4 – ΤΡ έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία φυσικής ενέργειας με δευτερογενή καύση
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2529%
  • Αυτόματο κλαπέτο (damper) καπναερίων
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 255°C
  • Βαθμός απόδοσης: 77,58% έως 82,16% με κλειστό κλαπέτο (damper)
  • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 7,02kg/h
  • Διατομή 2 αεραγωγών: Φ 125mm
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς Κ4 – ΤΡ διατίθενται σε μήκη παραγωγής  από 88cm έως και 128cm και σε αερόθερμη έκδοση με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:            Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης 1000m³/h και ψηφιακός πίνακας ελέγχου.