Αναλαμβάνουμε την κατασκευή τζακιών σε μη τυπικές διαστάσεις & ευρεία ποικιλία σχεδίων σύμφωνα με τις εκάστοτε προτιμήσεις σας.