ΣΕΙΡΑ ΚF - ΙΣΙΟ - TZAKIA ME BOILER

 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 84x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 70x50cm
 • Ισχύς: 27,45KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 94x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 80x50cm
 • Ισχύς: 40,17KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 104x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 90x50cm
 • Ισχύς: 41,02KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 9,46kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 114x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 102x50cm
 • Ισχύς: 40,07KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 9,46kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 124x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 112x50cm
 • Ισχύς: 37,02KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

Όλα τα μοντέλα της σειράς ΚF – ΙΣΙΟ έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία νερού δευτερογενούς καύσης
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2398%
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 193°C
  • Βαθμός απόδοσης: 82,48%
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς ΚF – ΙΣΙΟ διατίθενται σε μήκη παραγωγής  από 75cm έως και 184cm και δύνανται, προαιρετικά, να επενδυθούν με κάλυμμα με Knauf Insulation CHIMENEA S DP 10AluR. 

ΣΕΙΡΑ ΚF - ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ - TZAKIA ME BOILER

 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 84x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 75x50cm
 • Ισχύς: 27,12KW
 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 94x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 80x50cm
 • Ισχύς: 40,18KW
 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 104x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 90x50cm
 • Ισχύς: 40,18KW
 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 10,46kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 114x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 115x50cm
 • Ισχύς: 27,12KW
 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 10,46kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 124x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 115x50cm
 • Ισχύς: 40,18KW
 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 10,46kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 134x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 125x50cm
 • Ισχύς: 40,18KW

Όλα τα μοντέλα της σειράς ΚF – ΚΔ/ΚΑ έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία νερού δευτερογενούς καύσης
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2398%
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 193°C
  • Βαθμός απόδοσης: 82,48%
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς ΚF – ΚΔ/ΚΑ διατίθενται σε μήκη παραγωγής             από 75cm έως και 144cm και δύνανται, προαιρετικά, να επενδυθούν με κάλυμμα με Knauf Insulation CHIMENEA S DP 10AluR. 

ΣΕΙΡΑ ΚF – Prisma – TZAKIA ME BOILER

 • Εξωτερική διάσταση: 90x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 75x50cm
 • Ισχύς: 27,12KW
 • Εξωτερική διάσταση: 94x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 82x50cm
 • Ισχύς: 40,18KW
 • Εξωτερική διάσταση: 104x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 92x50cm
 • Ισχύς: 40,02KW

Όλα τα μοντέλα της σειράς ΚF – P έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία νερού δευτερογενούς καύσης
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2398%
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 193°C
  • Βαθμός απόδοσης: 82,48%
  • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς ΚF – P δύνανται, προαιρετικά, να επενδυθούν με κάλυμμα με Knauf Insulation CHIMENEA S DP 10AluR. 

ΣΕΙΡΑ ΚF - ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ - TZAKIA ME BOILER

 • Εξωτερική διάσταση: 88x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 72x50cm
 • Ισχύς: 18,53KW
 • Εξωτερική διάσταση: 98x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 80x50cm
 • Ισχύς: 24,53KW
 • Εξωτερική διάσταση: 108x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 90x50cm
 • Ισχύς: 28,36KW

Όλα τα μοντέλα της σειράς ΚF – ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία νερού δευτερογενούς καύσης
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2398%
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 193°C
  • Βαθμός απόδοσης: 82,48%
  • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς ΚF – ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ διατίθενται σε μήκη        παραγωγής από 88cm έως και 148cm και δύνανται, προαιρετικά, να   επενδυθούν με κάλυμμα με Knauf Insulation CHIMENEA S DP 10AluR. 

                                                        ΣΕΙΡΑ ΚF – ΤΡΙΩΝ ΟΨΕΩΝ – TZAKIA ME BOILER​

 • Εξωτερική διάσταση: 88x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 72x50cm
 • Ισχύς: 18,53KW
 • Εξωτερική διάσταση: 98x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 80x50cm
 • Ισχύς: 24,53KW
 • Εξωτερική διάσταση: 108x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 90x50cm
 • Ισχύς: 28,36KW

Όλα τα μοντέλα της σειράς ΚF – ΤΡΙΩΝ ΟΨΕΩΝ έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία νερού δευτερογενούς καύσης
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2398%
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 193°C
  • Βαθμός απόδοσης: 82,48%
  • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Όλα τα μοντέλα της σειράς ΚF – ΤΡΙΩΝ ΟΨΕΩΝ διατίθενται σε μήκη παραγωγής από 88cm έως και 128cm και δύνανται, προαιρετικά, να επενδυθούν με κάλυμμα με Knauf Insulation CHIMENEA S DP 10AluR. 

                                                        ΣΕΙΡΑ ΚF - COMPLETE - TZAKIA ME BOILER

 • Εξωτερική διάσταση: 94x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 80x50cm
 • Ισχύς: 45,17KW
 • Εξωτερική διάσταση: 104x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 90x50cm
 • Ισχύς: 46,82KW

Όλα τα μοντέλα της σειράς ΚF – COMPLETE έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

  • Εστία νερού δευτερογενούς καύσης
  • Μέση συγκέντρωση CO: 13% – Ο2: 0,2398%
  • Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά: 800mm
  • Μέση θερμοκρασία καπναερίων: 193°C
  • Βαθμός απόδοσης: 84,7%
  • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 5,14kg/h
  • Διατομή καπνοδόχου: Φ 250mm
  • Ελεγχόμενη παροχή αέρα καύσης: Φ 80mm
 • Σε όλα τα μοντέλα της σειράς ΚF – COMPLETE περιλαμβάνονται:

  • Βρόγχος ψύξης
  • Μαντεμένια πλάτη δευτερογενούς καύσης καυσαερίων
  • Αντιστάθμιση καυσαερίων
  • Γαλβανιζέ θερμοθάλαμος με εξ ολοκλήρου επένδυση                                    με Knauf Insulation CHIMENEA S DP 10AluR
  • Ψηφιακός πίνακας νερού
 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 84x60cm
 • Εσωτερική διάσταση: 70x50cm
 • Ισχύς: 27,45KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 94x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 80x50cm
 • Ισχύς: 40,17KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 6,46kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 104x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 90x50cm
 • Ισχύς: 41,02KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 9,46kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 114x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 102x50cm
 • Ισχύς: 40,07KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

 • Κατανάλωση ξύλου: 3,08kg/h έως 9,46kg/h
 • Εξωτερική διάσταση: 124x65cm
 • Εσωτερική διάσταση: 112x50cm
 • Ισχύς: 37,02KW
 • Διατίθεται έως 60cm ύψος κρυστάλλου

All models of the KF SERIES – R/L have the following common characteristics:

  • Secondary combustion water fireplace
  • Average concentration CO: 13% – Ο2: 0,2398%
  • Minimum safety distance from flammable materials: 800mm
  • Average flue-gases temperature: 193°C
  • Efficiency ratio: 82,48%
  • Chimney cross section: Φ 250mm
  • Combustion air controlled supply: Φ 80mm
 • All models of the KF SERIES – R/L are available in production lenghts          from 75cm to 144cm and can be optionally coated with Knauf Insulation CHIMENEA s DP 10AluR cover.